Bogdana Orășeanu

Senior Associate SĂVESCU & ASOCIAȚII
bogdana.oraseanu@savescu.ro
0770662092


Bogdana Alina Orășeanu a absolvit în anul 1994 Facultatea de Drept a Universității Independente Titu Maiorescu iar în anii 2009-2010 a urmat programul de Master Ştiinţe Penale în cadrul aceleiași facultăți.

După o perioadă scurtă în care a fost avocat a ocupat, timp de 24 de ani, funcția de judecător, parcurgând gradele profesionale până la gradul profesional de judecător de curte de apel.

În ultimii ani ai carierei de magistrat a îndeplinit funcțiile de inspector judiciar și director al Direcției de inspecție pentru judecători în cadrul Inspecției Judiciare.

Are o bogată experiență profesională, dobândită în desfășurarea activității de judecată, bucurându-se de dublă specializare, în domeniile penal și dreptul muncii. Pe lângă aceste specializări, Bogdana a dobândit o experiență relevantă și în alte materii, cum sunt: civil, dreptul familiei, regimul juridic al contravențiilor, dreptul de azil și protecția refugiaților, pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cooperare judiciară internațională în materie penală, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului pentru aplicarea codurilor penal, civil, muncii, de procedură penală și de procedură civilă, jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Constituționale si a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În calitate de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, Bogdana a îndeplinit atribuţii care vizează activitatea şi conduita judecătorilor și atribuții de analiză și control privind managementul instanțelor din toată țara, iar în calitate de director al Direcției de inspecție pentru judecători, Bogdana și-a consolidat aptitudinile organizatorice şi abilităţile de conducere.

Bogdana are gândire independentă, un temperament comunicativ și sociabil, este riguroasă, implicată și responsabilă, are capacitate de adaptare la situații noi, neprevăzute, preocupare pentru atingerea obiectivelor stabilite, sensibilitate si probitate profesională.

Bogdana Orășeanu este activă și are o experiență foarte bogată în dosare penale, dreptul muncii și contencios administrativ.