Real Estate

Avocați recomandați

Andrei Savescu Av. dr. Andrei Săvescu
Andreea Secu Av. Andreea Secu

Ariile noastre de specializare vizează, în principal, probleme de urbanism, construcții, tranzacții imobiliare, dezvoltări imobiliare, finanțări imobiliare, închirieri, management al activelor imobiliare, concesiuni de imobile și exproprieri.

Oferim consultanță juridică unui spectru larg de jucători din piaţa imobiliară, precum dezvoltatori, investitori, fonduri de investiții, chiriași, firme de construcții, agenții imobiliare și consultanți imobiliari (manageri de proiecte, administratori de imobile), un spectru larg de servicii.

Urbanism și construcții
(i) formularea de plângeri prealabile și acțiuni în contencios administrativ împotriva actelor administrative emise în materie de urbanism și construcții și/ sau vizând obligația de a face a autorităților (i.e. de a emite autorizații de construire, de a promova spre aprobare documentații de urbanism, de a emite avize); (ii) asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de contencios administrativ în litigii vizând desființarea lucrărilor de construire; (iii) asistență juridică și formularea de opinii juridice în legătură cu soluționarea cererilor de autorizare a intrării în legalitate; (iv) asistență juridică și formularea de opinii juridice în legătură cu soluționarea cererilor de emitere a certificatului de atestare/adeverinței privind edificarea construcției

Tranzacții imobiliare
(i) analiza titlului de proprietate, (ii) obținerea confirmărilor speciale din partea autorităților în etapa pregătitoare a tranzacției, (iii) organizarea camerei de date pentru vânzători, (iv) pregătirea documentelor tranzacției (scrisori de intenție, contracte de rezervare, promisiuni de vânzare, contracte de vânzare ș.a.), (v) negocierea și semnarea documentelor tranzacţiei

Dezvoltări imobiliare
(i) asistență în faza de proiectare și construire, inclusiv în probleme de urbanism; (ii) contractare lucrări/ servicii; (iii) asistență legată de construire/ recepție; (iv) asistență pentru dezmembrare/ comasare, pentru actualizări cadastrale, (v) asistență extrajudiciară și judiciară privind pretenții născute din contracte etc. în contextul dezvoltărilor imobiliare, (vi) asistență legată de managementul proiectului (redactarea, negocierea și semnarea contractelor de management de proiect)

Asigurări de imobile
asistență legată de (i) asigurarea de titlu, (ii) asigurarea de proprietate și alte tipuri de asigurări specifice

Ȋnchirieri comerciale
(i) redactarea și modificarea contractelor de închiriere, (ii) asistență în negocierea contractelor de închiriere, (iii) asistență în legătură cu încetarea contractelor de închiriere

Finanțări imobiliare
(i) revizuirea documentației de finanțare bancară, (ii) asistență privind finanțări alternative

Concesiuni de imobile
asistență în legătură cu organizarea procedurilor de selecție a candidaților, atribuire și încheiere a contractelor de concesiune de terenuri în scopul realizării de construcții

Litigii privind proiecte imobiliare