Condiții de utilizare website

Stimați vizitatori,

Apreciem faptul că parcurgeţi cu atenţie această pagină înainte de a utiliza conţinutul website-ului SĂVESCU & ASOCIAȚII. Vizitarea şi utilizarea acestui site se pot face numai dacă sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Vizitarea şi utilizarea site-ului sunt condiţionate de acceptarea acestor condiţii de utilizare.

Puterea obligatorie a acestor condiţii de utilizare
Este rezonabil ca aceste condiţii de utilizare să fie acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al accesării website-ului, reprezentând acordul de voinţă dintre dumneavoastră şi noi în legătură cu utilizarea lui.

Protecţia datelor cu caracter personal
Pentru a vă informa cu privire la politica de confidențialitate a website-ului nostru vă rugăm să citiți pagina Politica de confidențialitate website și pagina Cookies.

Pentru a vă informa cu privire la modul în care organizația noastră utilizează datele cu caracter personal, vă rugăm să citiți pagina de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Accesul minorilor
Conţinutul acestui website nu este destinat minorilor, dar conţinutul său nu este vătămator pentru aceştia. Totuşi, unele link-uri către alte site-uri ar putea conduce utilizatorul în pagini care sunt nerecomandate minorilor.

Securitate
Descărcarea paginilor website-ului se face fără ca noi să ne asumăm răspunderea ca paginile nu sunt infectate cu viruşi, troieni sau alte asemenea produse nedorite, care v-ar putea afecta computerul sau informaţiile de pe acesta. Link-urile către alte locaţii Internet sunt informaţii publice. Ele au fost selectate cu grijă de noi, dar subliniem că nu ne asumăm răspunderea pentru utilitatea sau acurateţea acestor website-uri. Este important să subliniem că noi nu suntem afiliaţi cu proprietarii acelor website-uri. Excepţiile vor fi menţionate sau vor fi evidente. Nu vom putea fi făcuţi răspunzători de eventualele daune pe care direct sau indirect vi le-ar cauza acele website-uri.

Calitate
Din păcate, Internet-ul fiind un spaţiu public deschis, nu putem garanta acurateţea şi prezenţa paginilor afişate de browser-ul dumneavoastră, nici comunicarea între nodurile Internet. De aceea, nu putem fi făcuţi responsabili pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea site-ului, şi nici de disfuncţionalităţile site-ului. Website-ul este “asa cum este”. Deşi utilizând acest site vă asumaţi unele riscuri, noi avem încredinţarea că veţi fi foarte mulţumiţi de serviciile noastre, însă pentru o bună relaţie între dumneavoastră şi noi vă rugăm să aveţi în vedere prevederile acestor condiţii de utilizare.

Copyright
Reproducerea şi difuzarea oricăror texte, în orice formă, din cadrul acestui website se pot face doar cu acordul nostru, cu excepţia reproducerii şi difuzării în scop de informaţie de presă şi în scop academic.

Litigii
Orice litigiu între dumneavoastră şi noi va fi soluţionat pe cale amiabilă, dacă e posibil, în termen de 30 zile de la ivire. Ivirea va fi consemnată pe suport scris. Dacă litigiul nu s-a putut soluţiona pe cale amiabilă în termenul menţionat, va fi sesizată instanţa competentă. Competenţa va aparţine teritorial Judecătoriei sectorului 3 sau Tribunalului Bucureşti, după caz.

Contact
Pentru orice neclarităţi, nelămuriri, observaţii şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de acest website, vă rugăm să ne contactaţi deîndată, folosind pagina de contact.

* ultima actualizare a acestei pagini: 11 mai 2018