Dreptul muncii

Pentru desfășurarea raportului de muncă este necesară aplicarea justă a unor soluții legale pragmatice pentru ambele părți. Colaborăm atât cu angajatori din sectorul public sau privat, cât și cu angajați.

Consilierea clientului este foarte importantă pentru noi. Soluțiile legale oferite nu sunt menite să afecteze în niciun fel mediul de lucru. Dezvoltarea raporturilor de muncă necesită o atenție deosebită prin oferirea de soluții care într-adevăr se dovedesc a fi utile.

Activități
– auditul documentelor specifice – regulament de organizare și funcționare, regulament intern, contract colectiv de muncă, proceduri interne specifice care au legătură cu raporturile de muncă
– consultanță cu privire la negocierea și încheierea contractului individual de muncă; stabilirea conținutului (a clauzelor) contractului; executarea, modificarea și suspendarea contractului, încetarea contractului
– asistarea clientului in cadrul procedurilor interne (cercetare disciplinară, consultanță cu privire la deciziile legate de personal etc.)
– reprezentarea clientului în fața instanțelor de judecată în cazul unor litigii izvorâte din raporturile de muncă


Avocați recomandați

Andrei Savescu Av. dr. Andrei Săvescu
Alina Matei Av. Alina Matei
Răzvan Crăciunaș Av. Răzvan Crăciunaș