Cyberlaw

Andrei Savescu
Av. dr. Andrei Săvescu
andrei.savescu@savescu.ro
0744331101

Jurisdicții adecvate

Contracte electronice

Dovedirea mesajelor electronice (e-mail)

Comerț electronic și magazine online

Plăți online

Software

Viruși

Proprietate intelectuală

Rețele de socializare

Domenii de internet

Websites

Cloud computing

Colectare de informații online și data analiza datelor

Cybersecurity

Libertate de exprimare, respectarea demnității

Platforme online de afaceri (burse, achiziții publice, arhive)

Cybercrime și infracțiuni informatice în România

Protecția datelor cu caracter personalData protection audit
# deplasare avocați la sediul organizației; discuție cu managerii de departamente, precum și cu personalul care manipulează date personale, pentru a afla cum se procedează în acest moment; avocații trebuie să afle circuitul fiecărui document fizic și informatic care conține date personale, precum și modul de funcționare a aplicațiilor informatice utilizate; toate detaliile sunt notate cu atenție, pentru a obține o imagine clară cu privire la datele cu caracter personal
# realizare (redactare) sinoptic date personale; care anume date personale, ce documente și ce personal este implicat; sinopticul cuprinde tipologia datelor personale, sursele, tipuri de acces, atribuții și drepturi de acces, circuitul de utilizare și procesele de utilizare, modificare, transfer și ștergere a datelor cu caracter personal, atât în privința salariaților cât și în privința clienților și altor contractori
# pe baza sinopticului, redactare raport de audit, care cuprinde lista activităților care trebuie realizate de organizație pentru asigurarea conformității cu dispozitiile Regulamentului și sugestii pentru top-management; raportul cuprinde toate informațiile colectate, aranjate într-o structură comprehensibilă, cu identificarea vulnerabilităților și riscurilor, atât de natură operațională cât și de natură tehnică și juridică

Data protection compliance (implementare după audit)
# redactare/modificare proceduri interne ale organizației în conformitate cu GDPR; procedurile sunt redactate extrem de particularizat, în funcție de procesele efective din organizație; deopotrivă, avocații vor recomanda constituirea unui comitet de proceduri, pentru asigurarea adecvării permanente a procedurilor la necesitățile organizației
# revizuire contracte de muncă și fișe de post; avocații vor face sugestii generale și, dacă managementul solicită, revizie pe fiecare fișă de post în parte
# revizuire contracte cu partenerii organizației pentru a cuprinde clauzele cerute de GDPR; revizuirea va conține inclusiv clarificarea tipului de raport contractual din perspectiva GDPR; necesitățile de revizuire a contractelor pot să evidențieze probleme severe în derularea raporturilor contractuale, care se pot soluționa doar prin implicarea managementului de vârf al organizației; avocații vor prezenta managementului și chestiunile care trebuie convenite cu partenerii contractuali ai organizației
# redactare informări către salariații proprii și redactare informări și comunicări care trebuie adresate persoanelor de la care se culeg date personale; instruire în legătură cu modalitatea de comunicare cu persoanele vizate

Instruire
# sesiuni de instruire a salariaților care manipulează efectiv date cu caracter personal în legătură cu exigențele GDPR și în legătură cu exigențele comportamentale; instruirea vizează atât prevederile din Regulamentul intern necesare potrivit GDPR cât și aspecte tehnice, care țin de politica de securitate a organizației

Consultanță
# răspunsuri scrise la întrebările managementului și responsabililor cu protecția datelor personale cu privire la protecția datelor cu caracter personal, studii și opinii legale